• medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe

Najnovije vesti

PROFESIONALNI I NEPROFESIONALNI VOZAČI ŠLEPERA

22/02/2017

U poslednje vreme, aktuelna tema je nedostatak profesionalnih vozača kamiona. Na prvi pogled, ova tema deluje vrlo jednostavno – ima više kamiona nego što ima vozača, ali već sam naslov kaže da nedostaju vozači profesionalci. Dakle, vozača sa položenom E kategorijom ima dovoljno, ali profesionalnih vozača ima sve manje.

Ko je vozač profesionalac?

U razvijenim zemljama Evrope, profesionalni vozač kamiona je lice sertifikovano od strane službe ili ustanove, ovlašćene od strane države u kojoj postoji, a koja se bavi obrazovanjem vozača za međunarodni transport tereta i slično. To znači da je vozač, pored položene vozačke kategorije stekao znanja iz oblasti transporta robe teškim vozilima u međunarodnom saobraćaju. Nažalost, u Srbiji takva služba i dalje ne postoji, pa se susrećemo sa problemom manjka profesionalnih i viškom neprofesionalnih vozača, a koji sebe smatraju profesionalcima. Zbog toga, mnoge transportne firme su primorane, da, o svom trošku, obučavaju vozački kadar, a što nije njihov posao. Obzirom da obuka vozača za transport robe u međunarodnom saobraćaju u Srbiji nije zakonski regulisana, poslodavci su primorani da neiskusne vozače zapošljavaju kako bi ih naučili poslu i time sebi prave dodatne troškove, štete na vozilima zbog neiskustva vozača, a klijenti dobijaju loš kvalitet usluge. I tako, dok u razvijenim zemljama vozači koji žele da postanu profesionalci plaćaju obuke kako bi se zaposlili, u Srbiji poslodavci plaćaju kako bi zaposlili neprofesionalce.

Kako znanje utiče na zaradu vozača?

Obzirom da je transportna branša velikim delom oslonjena na vozače kamiona, samim time je i uspešnost transportne firme i samih vozača povezana sa znanjem i iskustvom vozača. Da bi firma bila uspešna, mora imati dobre vozače, a što bolja firma, bolja su i primanja vozača. Na primer, vozač koji je brz, snalažljiv i efikasan, može za isti vremenski period da obavi znatno više posla (čitaj tura) od sporog, nesnalažljivog i neefikasnog, a više uspešno i kvalitetno obaveljnog posla donosi i veću zaradu svima!

Šta je efikasan vozač?

Brz, snalažljiv, pošten, poznaje papirologiju, mehaniku, ima dobre organizacione sposobnosti, poznaje zakone i propise, dobro se snalazi sa mapom/navigacijom, ne probija normative potrošnje goriva, ne pravi saobraćajne prekršaje, ne pravi štete na robi i vozilu...

Posao vozača kamiona je specifično zanimanje, i pre svega, osoba koja obavlja taj posao mora da ga voli da bi ga uspešno radila. Takođe, bitno je da se vozač opredeli da stvarno radi taj posao u svom životu, a ne da mu taj posao služi kao privremeno rešenje da zaradi “koji dinar”, jer na taj način ovaj posao može samo odneti “koji dinar”, a ne doneti. Osoba koja se opredelila da se u životu bavi ovim poslom i voli ga, najčešće ima i najbolje rezultate – čitaj zaradu. A zašto? Zato što je taj posao interesuje! Tada vozač ima karakteristike koje su iznad navedene u opisu efikasnog vozača, i samim time uspeva sebi da obezbedi dobru zaradu i sebi i firmi u kojoj radi, na obostrano zadovoljstvo.

 

Kako nam savremeno doba nameće nove tehnologije, ubrzan tempo rada, informacije nam nikad nisu bile pristupačnije, kamioni su postali kompjuterizovani, a oštra konkurencija i savremena ekonomija nas tera na sve savršenije sisteme menadžmenta u kompanijama, došlo je vreme da se i vozački kadar popne na neki novi nivo!

Pozovite nas

Aktuelno

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više