• medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe
  • medjunarodni transport robe

Najnovije vesti

NIVEX - OSVRT NA 2017. GODINU I PLANOVI ZA 2018

22/12/2017

Poštovani kupci, zajedno možemo da se osvrnemo na turbulentnu 2017. godinu koju slobodno možemo da okarakterišemo kao prekretnicu za naše tržište logistike kao i prekretnicu naše firme. Porodićna firma Nivex doo je preduzela sve mere kako bi osigurala najveću moguću pouzdanost isporuke u teškom tržišnom i administrativnom okruženju. Obnbovili smo i proširili vozni park najsavremenijim teškim teretnim vozilima u cilju poboljšanja kvaliteta usluge transporta, mnogo smo uložili u obrazovanje kadrova, što vozačkog što menadžerskog, kako bi smo rizične situacije sveli na minimum.

U 2018. godini, logistička industrija će se suočiti sa velikim izazovima. Jedan od razloga za to je nemačka ekonomija koja vrtoglavo beleži rast. Kao rezultat, potražnja za kapacitetima u oblasti transportnih usluga i tovarnog prostora je stabilna sa tendencijom rasta. Istovremeno, stalni porast potrebe za transportnim kapacitetima ima problem sa recipročnim rastom problema sa nedostatkom profesionalnih vozača, što znači da dodatnim vozilima nema ko da upravlja, pa transportni kapaciteti ostaju nepopunjeni i zbog toga produktivnost prevozničkih kuća opada. Stoga, mnoga transportna preduzeća morala su zaposliti nestručan vozački kadar, a osrednje edukovanom vozačkom kadru uvećati primanja, a da pritom taj trošak ne mogu nadoknaditi, pa samim tim svode svoje poslovanje na minimum dobiti, što jasno ukazuje da to nije zdrav način poslovanja.

Pored navedenih problema sa porastom potražnje transportnih kapaciteta i padom broja profesionalnih vozača, porast privrede i potražnje za kamionima utiče na preopterećenost evropske saobraćajne infrastrukture. Velike gužve, radovi na putu, učestali udesi utiču na to da je sve teže planirati tranzitna vremena, termine utovara, istovara, dok sa druge strane klijenti imaju jako striktne i kratke termine utovara i istovara, što u tom slučaju, prevoznicima stvara velike probleme u organizaciji i produktivnosti, a ti problemi zatim kao "domino efekat" utiču na sve dalje klijente koji su trebali biti u tom lancu.

Kao još jedan od rezultata povećanja broja kamiona jesu velika zagušenja na graničnim prelazima i carinama, gde se gubici mogu meriti milijardama evra na godišnjem nivou. Npr, jedan zbirni kamion, pilikom uvoza robe, može da se zadrži pod tovarom, počevši od granice pa do carinskih ispostava i istovara, i do 7 dana, a da pritom za to vreme ne prihoduje već samo gubi novac, jer danima stoji u mestu. Krivac tome je teška i komplikovana administracija.

Zaključak jeste da cene transporta i dalje padaju zbog povećanog broja kamiona, prevoznici su neujedinjeni, naročito nakon donošenja novih zakona kada se pojavio veliki broj novih i neiskusnih prevoznika i na tržištu konkurišu isključivo na osnovu dampinga cena prevoza, a ne i kvaliteta usluge i prihvataju da pervezu teret po cenama kako bi pokrili samo trošak, ne razmišljajući o budućnosti, dok troškovi transporta nemilosrdno rastu. To znači da se štedi na mnogim drugim elementima (tehničko održavanje, edukacija kadrova, ušteda na osiguranjima...), a koji će uticati na kvalitet i bezbednost prevoza tereta, što svakako nije platforma na kojoj bi trebalo zasnivati ovu bitnu privrednu granu.

Nivex će u 2018. godini obnoviti vozni park za još nekoliko novih premium vozila najsavremenije kategorije, kao što je to bio i slučaj u prethodne tri godine, pojačaće dvojne posade vozača zarad brže i efikasnije isporuke robe, što je više nego privilegija u momentu kada transportnim firmama stoje kamioni zbog nedostatka vozača, nastavićemo da radimo na edukaciji kadrova kao i tehničkoj opremljenosti, a insistiraćemo na realnim cenama pervoza kako bi smo održali kvalitet koji smo imali kroz istoriju dugu skoro 30 godina.

Pozovite nas

Aktuelno

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više

Hacked by AK94 - Albanian Hacker

20/03/2022

Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacked by AK94 - Albanian Hacker - Hacke...više